Corporatiebestuurder in FD: ‘Schaf VPB op sociale huurwoningen af’

Woningcorporaties – en dus de huurders – worden met de vennootschapsbelasting (VPB) bovenop de verhuurderheffing dubbel belast. Daar moet een einde aan komen, door de vennootschapsbelasting voor corporaties af te schaffen, schrijft Arjan Deutekom, directeur-bestuurder van de Almeerse woningcorporatie GoedeStede in een ingezonden brief in het Financieele Dagblad.

Aanleiding voor Deutekoms brief is de weigering van staatssecretaris Wiebes van Financiën om corporaties vrij te stellen van vennootschapsbelasting (VPB) over DAEB-activiteiten en overdrachtsbelasting (OVB) bij de verkoop van sociale huurwoningen van de ene aan de andere corporatie. Dit schrijft hij in een Kamerbrief van 30 maart 2017. Dit druist in tegen de motie hierover van Kamerleden Groot en Van Vliet, waarin zij vroegen opties uit te werken om woningcorporaties vrij te stellen van VPB en OVB voor DAEB-activiteiten. Wiebes nam op 16 november 2016 een motie  over van Kamerleden Groot en Van Vliet, waarin zij hierom vroegen.

De weigering zorgt ervoor dat corporaties met VPB en verhuurderheffing vaak een fors deel van hun huurinkomsten kwijt zijn aan de fiscus. Deutekom: ‘In het geval van GoedeStede beslaan deze belastingen samen 20 procent van de huur. Opgeteld bij de lokale belastingen en heffingen, leidt dat bij een sociale vraagprijs van 600 euro tot ongeveer 150 euro belasting.’

Lees de volledige ingezonden brief hier (ook zonder abonnement te lezen, mits u zich registreert).