Belastingmaatregel multinationals ten koste van huizen voor huurders

Woningcorporaties kunnen tienduizenden minder nieuwe huurwoningen bouwen en energiezuiniger maken als de belastingplannen van het kabinet doorgaan. ‘Leg dat de verpleegster, vuilnisman of onderwijzer maar uit’, zegt Aedes-voorzitter Marnix Norder in De Telegraaf. ‘Jullie kunnen geen huurwoning krijgen of jullie blijven in een koud en vochtig huis zitten met een hoge energierekening, om te voorkomen dat grote bedrijven belasting ontwijken.’

Het kabinet-Rutte III neemt een maatregel (ATAD) tegen belastingontwijking door multinationals. Die gaat woningcorporaties jaarlijks zo’n 300 miljoen euro kosten. Het kabinet neemt dat neveneffect voor lief, want het wil geen uitzondering maken voor de corporaties. Iedere euro die corporaties extra aan de schatkist afdragen, kunnen ze niet gebruiken voor huurders en woningzoekenden. Daardoor blijven die langer op een betaalbare huurwoning wachten of moeten ze langer wachten op het energiezuiniger maken van hun huis.

Een stad als Amersfoort minder
Opgeteld bij andere belastingmaatregelen gaan corporaties de komende jaren maar liefst een miljard euro per jaar meer aan belasting betalen. De lastenverzwaring betekent dat corporaties zo’n 67.000 minder nieuwe huurwoningen kunnen bouwen. Dat is een stad als Amersfoort minder. Of ze kunnen 100.000 huizen minder renoveren tot heel energiezuinige woningen. Het aantal huizen van een stad als Nijmegen.

Kabinet trekt handrem aan
‘Bouwen, bouwen, bouwen’ is het enige antwoord op de grote behoefte aan huurwoningen, daar is inmiddels iedereen van overtuigd. En de bestaande woningvoorraad moet verduurzaamd worden om de klimaatdoelstellingen te halen. Het kabinet vraagt daarom woningcorporaties snelheid te maken met nieuwbouw en verduurzaming. Maar tegelijkertijd trekt het de handrem aan. Dat kan niet allebei. 

Miljard belastingverhoging
De 300 miljoen euro extra belasting door ATAD komt bovenop de toename van de vennootschapsbelasting voor corporaties naar 500 miljoen euro per jaar. De verhuurderheffing gaat naar ruim 2 miljard euro, 300 miljoen euro meer dan eerder geraamd. Alles bij elkaar betekent het een lastenverzwaring voor alle corporaties samen van maar liefst een miljard. Ieder jaar weer. 

Ten koste van huurders
Het fiscale regime voor woningcorporaties sluit sowieso niet aan bij hun status van maatschappelijke ondernemingen. Winstbelasting en belasting op sociale huurwoningen passen daar niet bij. De overheid onttrekt zo veel geld aan de sociale huisvesting, een maatschappelijke voorziening. Ze doet daarmee huurders, woningzoekenden en de Nederlandse woningvoorraad tekort.