Praktijk

Apeldoornse woningcorporaties minstens 7 miljoen kwijt aan belastingmaatregel

De vier Apeldoornse woningcorporaties hebben berekend dat ze 7 miljoen euro kwijt zijn als het kabinet de maatregel tegen belastingontwijking voor multinationals (ATAD) invoert. ‘Het loopt al snel op tot 140 miljoen die we minder kunnen investeren. En afhankelijk van waar je het in investeert, kun je die 140 miljoen een paar keer vermenigvuldigen!’, zegt Arjen Jongstra, voorzitter van het samenwerkingsverband en directeur-bestuurder van woningcorporatie Ons Huis in Apeldoorn. 

‘We hebben bij het invullen van de Routekaart CO2-neutraal al ontdekt dat we de 100 procent CO2-neutraal in 2050 niet zelfstandig halen, maar op 60 procent uitkomen. Dat gaan we door deze maatregel ook niet halen. En we moeten de komende jaren in Apeldoorn 500 sociale huurwoningen bijbouwen om tekorten te voorkomen, maar ook dat gaan we niet halen met zo’n belastingaanslag’, zegt Jongstra. 

Uit de berekeningen blijkt dat de corporaties direct 7 miljoen euro per jaar kwijt zijn. Dat is al een aanzienlijk bedrag. Gebruiken ze dat bedrag om leningen te financieren dan betekent dat – gerekend met 5 procent rente – dat ze voor 140 miljoen euro minder kunnen investeren. ‘Die investeringscapaciteit is gigantisch en voor ons werkgebied onmisbaar’, aldus de directeur-bestuurder.

De corporaties hebben de gevolgen van de maatregel ook besproken met de wethouder tijdens het reguliere bestuurlijk overleg. ‘We hebben gevraagd of het college van burgemeester en wethouders partijgenoten in Den Haag willen informeren over de gevolgen van deze maatregel en dat heeft het college gedaan. De aandacht voor de brief aan de Kamerleden heeft geleid tot vragen in de gemeenteraad, die zich ook zorgen maakt. De raadsleden willen dat dat geld voor de Apeldoornse volkshuisvesting blijft en niet in de schatkist verdwijnt.’

‘Het is van de zotte dat wij hiervoor opdraaien’, zegt Jongstra. In Zutphen gaan ze nu bij het college van burgemeester en wethouders ook aandacht vragen voor de dreigende maatregel en de bijbehorende kosten met het verzoek om hun contacten in politiek Den Haag te informeren over de gevolgen van ATAD.