Praktijk

Amsterdamse corporaties kunnen fors minder bouwen door belastingmaatregel

De maatregel tegen belastingontwijking door multinationals, zorgt ervoor dat Amsterdamse corporaties 10 procent minder woningen kunnen bouwen in een stad met woningnood. ‘We hebben dat gezamenlijk berekend, waarbij we uitgaan van het bouwen van woningen met financiering. In totaal krijgen onze leden in 2022 een extra belasting van 30 miljoen euro’, zegt Egbert de Vries, directeur van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC). 

Als de corporaties meer geld kwijt zijn aan belastingmaatregelen hebben ze niet alleen minder geld om te bouwen, maar ook minder geld om te verduurzamen. ‘In Amsterdam staat 8 procent van het aantal sociale huurwoningen in Nederland. We hebben veel oude en monumentale panden en dat betekent dat het duur is om die woningen te renoveren. Amsterdamse corporaties moeten daarom veel investeren en dat betekent dat we straks meer geld kwijt zijn als de maatregel tegen belastingontwijking doorgaat’, zegt De Vries. De Anti Tax Avoidance Directive (ATAD-richtlijn) raakt vooral corporaties die veel investeren, omdat zij minder rente van hun leningen af kunnen trekken. 

Oplossing
De Vries heeft wel een oplossing: ‘Stel alle corporaties voor het DAEB-deel (diensten van algemeen economisch belang, red.) vrij van vennootschapsbelasting. Het is al raar dat we dat moeten betalen. Want dat gaat over het afromen van winst van bedrijven om terug te geven aan de maatschappij. Wij zijn maatschappelijke instellingen zonder winstoogmerk. Ik snap dat het wat ver gaat om het helemaal af te schaffen, maar hef dan in ieder geval geen ATAD. Anders bezuinig je op volkshuisvesting en dat is geen doel uit het regeerakkoord. Het is ook de vraag of mensen zich dat realiseren en of er draagvlak is voor die bezuiniging.’

In het regeerakkoord staat wel dat Rutte III een korting wil geven op de verhuurderheffing aan corporaties die verduurzamen. ‘Daar gaan we zeker gebruik van maken. Ik ben het eens met Aedes-voorzitter Marnix Norder dat dat weinig is, maar laten we het gewoon doen en dan ziet het kabinet ook hoe snel dat potje leeg is’, zegt De Vries. Hij ziet aardgasvrij bouwen als een ander probleem. ‘Dat kost pas echt veel geld. Bovendien gaan corporaties niet over de energiebron, dat staat ook in de wet. Maar ook bij energiebedrijven en andere instanties is er niet genoeg geld om snel aan aardgasvrij bouwen te voldoen’, aldus de directeur van de AFWC. Hij heeft ook al de lokale en landelijke politiek benaderd om de maatregel tegen belastingontwijking van tafel te krijgen.