Aedes over VPB: ‘Laat huurders niet betalen voor beter vestigingsklimaat grote bedrijven’

Update

Woningcorporaties gaan jaarlijks 300 tot 400 miljoen euro extra aan vennootschapsbelasting betalen, blijkt uit het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III. Het gaat om de plannen voor de beperking van de renteaftrek en om de beperking van de verliesrekening. Aedes roept het kabinet op om huurders niet te laten betalen voor een beter vestigingsklimaat voor grote bedrijven.

 

UPDATE: RTLnieuws publiceerde op 25 oktober 2017 een bericht over de gevolgen van de hogere vennootschapsbelasting voor woningcorporaties. 

UPDATE: Het Financieele Dagblad besteedde op 18 oktober 2017 aandacht aan de vennootschapsbelasting die woningcorporaties betalen in een artikel en in het hoofdredactioneel commentaar.

Het nieuwe kabinet wil het vestigingsklimaat voor bedrijven verbeteren, door de vennootschapsbelasting (VPB) te verlagen van 25 naar 21 procent. Hierdoor loopt de schatkist voor 3 miljard euro aan VPB mis. Dit verlies aan belastinginkomsten compenseert het kabinet door enerzijds de verliesrekening te beperken van negen naar zes jaar, maar vooral door de mogelijkheid tot renteaftrek te beperken. Dit zijn maatregelen die woningcorporaties flink in de portemonnee treffen. Maatregelen waarmee uiteindelijk de huurders betalen om grote bedrijven naar Nederland te lokken.

Beperking renteaftrek
Bedrijven, maar ook woningcorporaties, mogen vanaf 2019 hun rente slechts aftrekken tot 30 procent van hun fiscale winst. Het nieuwe kabinet verwacht met deze maatregel 1,35 miljard euro aan belasting te kunnen innen. Corporaties zijn bij uitstek organisaties met veel leningen en weinig winst. Woningcorporaties zullen dus een flink deel van die 1,35 miljard euro gaan opbrengen, waarschijnlijk enkele honderden miljoenen euro’s.

Het nieuwe kabinet kiest met deze maatregel voor een strenge uitwerking van de Europese Anti Tax Avoidance Directive (ATAD1). Merkwaardig genoeg een richtlijn juist bedoeld om belastingontwijking door grote, internationaal opererende bedrijven te voorkomen. Maar op de manier die het kabinet nu voorstelt, lijken vooral organisaties als woningcorporaties extra belasting te moeten betalen. 

Aedes: ‘Laat huurders dit geld niet ophoesten’
Woningcorporaties ontwijken geen belasting. Ze sluizen geen geld door naar buitenlandse bedrijfsonderdelen om belasting te ontwijken. Het zou dan ook wrang zijn als juist corporaties getroffen worden door deze wetswijziging. Aedes gaat ervan uit dat de overheid dit ook niet wil en roept het kabinet op te voorkomen dat huurders het geld ophoesten dat grote bedrijven niet meer gaan betalen. Geld dat zij dan niet kunnen besteden aan bijvoorbeeld nieuwe woningen en verduurzaming van bestaande woningen.

Aedes heeft altijd bezwaar gemaakt tegen de VPB-verplichting over DAEB-activiteiten. De overheid zou geen belasting moeten heffen op het uitvoeren van een maatschappelijke doelstelling. Hier gaat een vergelijking met overheidsbedrijven goed op; die hoeven over hun maatschappelijke activiteiten ook geen VPB af te dragen. 1 januari 2018 zou een natuurlijk moment zijn om de VPB voor woningcorporaties af te schaffen. Dan moeten corporaties volgens de Woningwet hun activiteiten in de sociale sector (DAEB) en de vrije sector (niet-DAEB) scheiden.

Verhuurderheffing
Het regeerakkoord kent nauwelijks maatregelen op het gebied van de verhuurderheffing. Het bedrag dat woningcorporaties de komende jaren betalen aan de verhuurderheffing, zal verder oplopen door de stijgende huizenprijzen. Wel wordt stapsgewijs een heffingsvermindering ingevoerd voor het verduurzamen van corporatiewoningen. Dit zou in 2022 zo’n 100 miljoen euro aan verhuurderheffing schelen, op een totaal van naar verwachting meer dan 2 miljard euro.