Aedes-reactie

Aedes inventariseert procedures afwijzing fiscale onderhoudsvoorziening

Aedes wil graag van haar leden weten of zij eventueel willen procederen tegen de afwijzing van hun fiscale onderhoudsvoorziening door de Belastingdienst. Aedes vindt dat de Belastingdienst onterecht onderhoudsvoorzieningen van corporaties afwijst en wil via een gerechtelijke procedure woningcorporaties duidelijkheid geven. Aan de hand van de reacties van Aedes-leden op deze oproep zoekt Aedes de beste vorm voor een procedure tegen de Belastingdienst.

Een fiscale voorziening voor groot onderhoud zorgt ervoor dat corporaties de kosten voor onderhoud kan opgeven bij de Belastingdienst in de jaren dat slijtage aan woningen ontstaat. En dus niet alleen in het jaar dat de corporatie geld uitgeeft aan het verhelpen van die slijtage door onderhoud te plegen. De corporatie mag dat bedrag aftrekken van de fiscale winst en betaalt dus uiteindelijk minder vennootschapsbelasting.

Overleg bleek vruchteloos
De Belastingdienst maakte in september 2016 bekend dat corporaties die onderhoudsvoorziening slechts in uitzonderlijke omstandigheden mogen inzetten. De Belastingdienst vindt nu dat corporaties alleen een onderhoudsvoorziening mogen gebruiken voor onderhoudskosten die boven de gebruikelijke jaarlijkse onderhoudskosten uitstijgen (de zogeheten ‘piekvereiste’). Dit is nieuw: de afgelopen jaren hanteerde de Belastingdienst die vereiste niet en gaf corporaties dan ook toestemming een onderhoudsvoorziening te maken voor ‘gebruikelijke’ onderhoudskosten. Verschillende overleggen tussen corporaties, Aedes en de Belastingdienst om tot een werkbare oplossing te komen bleken vruchteloos. De enige manier om nu duidelijkheid te krijgen over het uitgangspunt van de piekvereiste is een rechterlijke uitspraak. 

In die procedure wil Aedes dat het zo min mogelijk gaat over de details van een onderhoudsvoorziening, maar vooral over de omvang van de voorziening. Idealiter is de voorziening inhoudelijk ook al afgestemd met de belastinginspecteur voor de voorgaande jaren.

Melden of meer informatie?
Wil uw corporatie een procedure beginnen, of heeft uw corporatie al beroep ingesteld? Stuur dan een mailtje naar fiscalist@aedes.nl