Aedes: ‘Wetswijziging tegen belastingontwijking treft woningcorporaties’

Een wetswijziging die belastingontwijking door grote bedrijven moet tegengaan, dreigt ook woningcorporaties, gemeenten en andere (semi-)publieke partijen te treffen. Dat liet Aedes het ministerie van Financiën weten, als reactie op de voorgenomen wijziging.

De Europese Unie heeft in 2016 afgesproken belastingontwijking tegen te gaan en deze afspraak vastgelegd in de Anti Tax Avoidance Directive (ATAD1). De voorgestelde wetswijziging is hier de Nederlandse uitwerking van. Met de wijziging wil de overheid voorkomen dat grote, internationaal opererende bedrijven hun bedrijfsstructuur zo inrichten dat ze geen of nauwelijks belasting betalen.

Onbedoeld effect
Aedes maakt zich zorgen over de onbedoelde effecten van deze wetswijziging. Het voorstel zoals het er nu ligt, zou nadelige effecten kunnen hebben voor organisaties met meer leningen dan winst. Zij zouden dan meer belasting moeten betalen. Corporaties zijn bij uitstek organisaties met veel leningen en weinig winst. Sterker nog, de overheid moedigt corporaties juist aan meer schulden aan te gaan, om meer te kunnen investeren.

Woningcorporaties ontwijken geen belasting. Ze sluizen geen geld door naar buitenlandse bedrijfsonderdelen om belasting te ontwijken. Het zou dan ook wrang zijn als juist corporaties getroffen worden door deze wetswijziging. Aedes gaat ervan uit dat de overheid dit ook niet wil en daarom zal voorkomen dat corporaties flink meer belasting moeten betalen als gevolg van deze wetswijziging. Geld dat zij dan niet kunnen besteden aan bijvoorbeeld nieuwe woningen en verduurzaming van bestaande woningen.

Vervolg
Het eventueel gewijzigde wetsvoorstel wordt waarschijnlijk in het eerste kwartaal van 2018 aan de Tweede Kamer voorgelegd.