Wet- en regelgeving

Geen overdrachtsbelasting bij verkoop tussen corporaties

Bij de verkoop van ‘sociaal onroerend goed’ van de ene woningcorporaties naar een andere is - onder voorwaarden - géén overdrachtsbelasting verschuldigd. Die uitspraak heeft de Hoge Raad vrijdag 17 februari 2012 gedaan.

De Hoge Raad ziet corporaties namelijk als Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s) zoals bedoeld in de ‘Kwijtscheldingsresolutie’.

Corporaties inmiddels uitgesloten
De uitspraak is een bevestiging van de uitspraak van de Hoge Raad van 13 januari 2012 dat een woningcorporatie mag worden beschouwd als een ANBI. Het werk van een corporatie wordt namelijk verricht in het belang van de volkshuisvesting.

Inmiddels heeft het kabinet de ANBI-regeling aangepast. Woningcorporaties zijn met ingang van 2012 expliciet uitgesloten. Het kabinet schuift daarmee de rechtspraak over dit onderwerp volledig terzijde.

Miskenning algemeen belang corporaties
Aedes heeft zich samen met een groot aantal corporaties steeds verzet tegen het afschaffen van de ANBI-regeling voor corporaties. Het ministerie van Financiën miskent in haar visie dat woningcorporaties via sociale woningbouw een algemeen belang nastreven, terwijl de Hoge Raad juist dat belang benadrukt.