Wet- en Regelgeving

Aanpassing wetgeving leidt mogelijk tot BTW-heffing servicekosten

Het ministerie van Financiën onderzoekt de onbelaste levering van warmte door woningcorporaties. Aanleiding is een uitspraak van het Europees Hof van Justitie. Aedes roept corporaties op om hun reactie op dit onderwerp kenbaar te maken.

In grote lijnen zijn er drie manieren waarop corporaties nu warmte leveren aan huurders. Via een centraal gestookte gasketel (blokverwarming), via een warmte en koude opslag (WKO) of het stadswarmtenet. De levering van warmte maakt deel uit van de huur. De warmtelevering wordt niet als afzonderlijke prestatie beschouwd en is daarom in beginsel onbelast.

Europese uitspraak
In Polen is een geschil ontstaan rondom de BTW-berekening tussen een vastgoedagentschap en het Poolse ministerie van Financiën. Voor de levering van water, warmte, energie en het ophalen van afval berekende het agentschap verschillende BTW-tarieven. Volgens het Poolse ministerie was dit onjuist, omdat er sprake zou zij van één enkele prestatie: de verhuurdienst. Het Hof van Justitie ging hier niet in mee. Het Hof zag in deze zaak de diensten naast de huur als afzonderlijke prestaties, die voor de BTW los moeten worden beoordeeld.

Nederlandse gevolgen
Op nationaal niveau onderzoekt het ministerie van Financiën nu wat de uitspraak betekent voor de Nederlandse wetgeving, want zij wijzigt binnenkort het Vastgoedbesluit. Dit besluit regelt de heffing van BTW in Nederland bij de verhuur van onroerende zaken. De insteek van Aedes is dat de uitspraak van de Europese rechter niet per definitie gevolgen hoeft te hebben voor het huidige Nederlandse beleid.

Oproep
Aedes denkt dat een BTW-heffing niet voordelig is voor haar leden en is daarom geïnteresseerd in positieve en negatieve zienswijzen op BTW-heffing over leveringen van warmte en/of energie. Corporaties kunnen dit mailen naar fiscalist@aedes.nl. Aedes gebruikt de reacties in de komende gesprekken met het ministerie van Financiën en de Belastingdienst.