Lobby

Aedes: ‘Wijziging regels BTW op vastgoed onnodig ingewikkeld’

Het ministerie van Financiën wil de regels voor BTW op vastgoed aanpassen. De voorgestelde aanpassing zou betekenen dat woningcorporaties na een renovatie tien jaar lang elk jaar moeten onderzoeken of de BTW die zij betaalden voor die renovatie, terecht wel of niet is afgetrokken. Dit zorgt voor extra administratie bij woningcorporaties. Aedes vindt dit onnodig en heeft dit tijdens de consultatieronde dan ook aangegeven bij het ministerie.

Corporaties betalen bij een renovatie BTW aan de aannemer. In de meeste gevallen berekenen zij die niet door aan de huurder, omdat de verhuur van vastgoed aan reguliere huurders is vrijgesteld van BTW. Maar dat geldt niet voor de verhuur van bijvoorbeeld bedrijfsruimtes, parkeerplaatsen en maatschappelijk vastgoed. Vastgoed van corporaties wisselt soms van huurders; het kan voorkomen dat de vertrekkende huurder wel BTW moest betalen en de nieuwe niet, of omgekeerd.

Herzieningsregels
Het ministerie van Financiën wil nu de zogeheten ‘herzieningsregels’ laten gelden voor de BTW die vastgoedeigenaren betalen over ‘kostbare diensten’: renovaties. Die herziening houdt dus in: de plicht om elk jaar te checken of de corporatie met de huidige huurder nu wel of niet terecht de BTW aftrekt. Voor al het vastgoed dat corporaties belast (kunnen) verhuren en dat ze laten renoveren, zouden zij een zogeheten ‘herzieningsadministratie’ moeten bijhouden.

Consultatieronde
Het ministerie hield een consultatieronde over dit voorstel, waarin belanghebbende partijen op de wijziging konden reageren. Aedes gaf bij het ministerie aan dat de regeling nodeloos ingewikkeld is en niets toevoegt aan de belastingheffing. Daarnaast pleitte Aedes voor een overgangsregeling; deze was nog niet opgenomen in het voorstel. Zonder een overgangsregeling moeten corporaties met terugwerkende kracht van al het vastgoed dat de laatste tien jaar is gerenoveerd zo’n herzieningsadministratie aanleggen. Dit lijkt onmogelijk. Andere brancheverenigingen en fiscaal adviseurs lieten het ministerie hetzelfde weten.