Instrumenten

Beoordelingskader WSW

Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) presenteerde onlangs zijn nieuwe risicobeoordelingskader in twee bijeenkomsten aan de controllers van de deelnemende woningcorporaties. Op verzoek van de deelnemers stelt WSW formules en een Excel-rekenmodel beschikbaar, waarmee corporaties hun eigen ratio’s kunnen berekenen.

Het risicobeoordelingskader past in de nieuwe aanpak van het WSW, waarbij meer nadruk op risicobeheersing ligt. In het Aedes-rapport Toezicht met bite werd er al op aangedrongen het WSW verantwoordelijk te maken voor het monitoren van de risico’s binnen de sector. Het WSW kan ook sancties opleggen aan corporaties die zich niet aan de normen houden.