Nieuws

WSW krijgt driehoofdig bestuur

Het toekomstige bestuur van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) bestaat uit een bestuursvoorzitter, een bestuurder Risk en een bestuurder Accounts. Het huidige bestuursmodel kent twee bestuurders.

Na formele goedkeuring van de profielen van de drie nieuwe bestuurders door het ministerie van BZK en de VNG start de werving en selectie. Het is de bedoeling dat het WSW begin 2018 op basis van het nieuwe bestuursmodel werkt.

Nieuwe fase WSW
De raad van commissarissen van WSW vindt dat een driehoofdig bestuursmodel het beste past bij de nieuwe fase van de organisatie. Er zijn dan voldoende checks & balances en er is genoeg ruimte voor de positionering van WSW in het complexe externe krachtenveld van de volkshuisvesting. Daarnaast vragen cultuurverandering, verbetering primair proces, stakeholdermanagement, sanering en verticaal toezicht meer capaciteit. Tot slot doet een driehoofdig bestuur recht aan de complexiteit van het werk bij WSW.