Nieuws

Door WSW geborgde leningen geen risico voor banken

Banken hoeven geen extra reserves aan te houden als zij woningcorporaties leningen verstrekken die door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) zijn geborgd. De door WSW geborgde leningen komen in aanmerking voor de zogenaamde ‘0%-risicoweging’, blijkt uit een analyse van het WSW

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft de analyse van het WSW getoetst. De positieve uitkomst van deze toetsing is goed nieuws voor corporaties. Bij een ander resultaat zou financiering met geborgde leningen van banken en andere financiers duurder zijn geworden. Hoe meer kapitaal een geldverstrekker moet aanhouden per lening, hoe duurder een lening zal zijn. Voor corporaties is het dan ook gunstig dat geborgde leningen voor een 0%-risicoweging in aanmerking komen.

Het WSW-borgingsstelsel is een robuust stelsel dat goede voorwaarden creëert voor de financiering van sociale huisvesting. Eerder adviseerde Deloitte het systeem zo veel mogelijk te laten zoals het is.