Lobby

Uitstel ondertekening volmacht WSW

Update

Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw heeft het verzoek de volmacht 2018 te ondertekenen ingetrokken en neemt de tijd voor een ordentelijke consultatie. Dat is de uitkomst van een gesprek over de inhoud van de volmacht 2018 met onder andere Aedes en AKD. De deadline om de volmacht voor 1 mei te ondertekenen is komen te vervallen. 

In 2017 zijn woningcorporaties geïnformeerd over de volmacht 2018. Aedes pleitte voor een consultatieronde en ontving vragen over een aantal onderdelen van de tekst. Aedes heeft de onduidelijkheden aangekaart bij het WSW. Het WSW is vervolgens in gesprek gegaan met Aedes en een aantal woningcorporaties over de ontstane vragen. De volmacht zou namelijk onbedoelde juridische bijeffecten kunnen hebben, meldde het WSW eerder. Om onbedoelde juridische bijeffecten te voorkomen overweegt het WSW nu de volmacht iets preciezer te formuleren.

Wachten met afgeven volmacht
Het WSW vraagt corporaties nog even te wachten met een bezoek aan hun notaris om de volmacht 2018 af te geven. Zodra de uitkomsten van de geplande gesprekken bekend zijn, krijgen de betrokken 120 corporaties bericht van WSW.