Lobby

WSW gaat met corporaties in gesprek over volmacht

Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw gaat met een aantal woningcorporaties in gesprek over vragen die zijn ontstaan bij de volmacht 2018. De volmacht zou namelijk onbedoelde juridische bijeffecten kunnen hebben, meldt het WSW.

In 2017 zijn woningcorporaties geïnformeerd over de volmacht 2018. Aedes pleitte voor een consultatieronde en ontving recent vragen over een aantal onderdelen van de tekst. Aedes heeft de onduidelijkheden aangekaart bij het WSW. Om onbedoelde juridische bijeffecten te voorkomen overweegt het WSW nu de volmacht iets preciezer te formuleren.

Wachten met afgeven volmacht
Het WSW vraagt corporaties nog even te wachten met een bezoek aan hun notaris om de volmacht 2018 af te geven. Zodra de uitkomsten van de geplande gesprekken bekend zijn, krijgen de betrokken 120 corporaties bericht van WSW. Het blijft de bedoeling dat corporaties de volmacht 2018 voor 1 mei 2018 ondertekenen.