Deloitte: ‘Laat het WSW-borgingsstelsel zoals het is’

Het WSW-borgingsstelsel heeft meerwaarde omdat het goede voorwaarden creëert voor de financiering van activiteiten van woningcorporaties voor de sociale huisvesting. De aanpassingen die minister Blok eerder aankondigde zijn een risico voor die meerwaarde. Die conclusie trekt Deloitte op basis van een eigen analyse. Deloitte adviseert het systeem zoveel mogelijk te laten zoals het is. Aedes heeft het rapport inmiddels aangeboden aan minister Blok.

Analyse meerwaarde borgingsstelsel
Minister Blok kondigde onlangs voorstellen aan om het WSW-borgingsstelsel aan te passen. Dat was voor Aedes aanleiding Deloitte opdracht te geven een analyse te maken van de meerwaarde van het stelsel zoals dat nu is.

Financiering sociale huisvesting
Het cruciale voordeel van het stelsel is dat corporaties financiering voor hun activiteiten aan kunnen trekken op een door hen gewenst moment (beschikbaarheid) en tegen een lagere rente (prijs) dan zonder borging mogelijk zou zijn. Daar staan ook nadelen tegenover: onder andere het gezamenlijk financieel risico door onderlinge garantstelling en het risico van politieke inmenging. Concluderend stelt Deloitte dat ‘het huidige WSW-borgingsstelsel financieel gezien een goed werkend borgingsstelsel is voor woningcorporaties en derhalve zoveel mogelijk in haar huidige vorm behouden moet blijven’.

Voorstellen Blok risico voor systeem
Minister Blok heeft onder andere gesuggereerd corporaties een premie te laten betalen voor de achtervang en om een eigen risico in te bouwen voor geldverstrekkers. Deloitte concludeert dat de voorstellen van Blok een ‘risico vormen voor de soliditeit en de voorspelbaarheid en daarmee voor de huidige meerwaarde van het WSW borgingsstelsel’. Het stelsel is gevoelig voor ingrepen. Zo brengt meer invloed van de minister (en dus de politiek) op het WSW onzekerheid voor financiers met zich mee, aldus Deloitte.

Alternatieven
Het WSW-stelsel wordt internationaal gezien als een voorbeeld voor financiering van sociale huisvesting. Deloitte keek ook naar alternatieven zowel met rijksachtervang (onderlinge borging met verzekeringsconstructie; coöperatiemodel) als zonder (Brutering3.0). Deloitte concludeert dat een stelsel zonder achtervang door de overheid weliswaar mogelijk is, maar dat financiering dan duurder zal zijn. Ook is er dan een risico dat financiering moeilijker beschikbaar is. Daarnaast waarschuwt Deloitte voor een complex en langdurend transitiepad.

Vervolg
Minister Blok heeft het rapport van Deloitte inmiddels persoonlijk uit de handen van Aedes-voorzitter Calon ontvangen op 9 oktober 2015. Het komt de komende periode aan de orde in overleg tussen Aedes en het ministerie.