Consultatie strategisch programma WSW geopend

Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) start een consultatie over de voorstellen voor een strategisch programma om het borgstelsel sterk en toekomstbestendig te houden. Daardoor kunnen corporaties financierbaar blijven tegen zo laag mogelijke kosten en een aanvaardbaar risico. Reageren kan tot en met dinsdag 31 maart 2020.

De meeste leden van Aedes nemen deel aan WSW. Bij het opstellen van de voorstellen heeft WSW doorlopend alle belanghebbenden betrokken, zoals de deelnemersraad, het ministerie van BZK, VNG, Autoriteit woningcorporaties en Aedes. 

Op de website van WSW vindt u uitleg over hoe u op de consultatie kunt reageren. In april verwerkt WSW alle reacties in een verantwoordingsdocument, dat ook op de site verschijnt. Overleg en besluitvorming met belanghebbenden over de definitieve documentatie volgen in mei en juni 2020.