Proces

Aedes en WSW leggen samenwerking vast

Aedes en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) sloten op 15 december 2015 een overeenkomst, waarmee Aedes een plaats krijgt in de governance van het WSW.

Aedes en WSW maakten afspraken over informatie-uitwisseling, over de advisering van Aedes op het beleid van WSW en over de relatie van Aedes met de deelnemersraad van het waarborgfonds. Deze afspraken zijn aanvullend op het statutair adviesrecht van Aedes op aanpassingen van het reglement van deelneming en op wijziging van de statuten van WSW.