Aedes-reactie

Aedes: ‘Politiek moet afstand houden van toezicht en borging’

Update

‘Het WSW wordt afhankelijk van politieke willekeur. De minister zet zichzelf aan de knoppen, terwijl de politiek afstand moet houden van het toezicht en de borging’, zegt Aedes-voorzitter Marc Calon in reactie op de Kamerbrief van minister Blok over de rol van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW).

Calon: ‘We begrijpen dat de minister aanbevelingen van de enquêtecommissie overneemt in de nieuwe Woningwet. Maar het WSW moet wel zorgvuldig, onafhankelijk en objectief kunnen werken. Dat is onmogelijk als de minister invloed heeft op het beleid van het WSW. Hoewel hij zegt geen gebruik te maken van deze mogelijkheid, maken wij ons zorgen over de politieke inmenging die op de loer ligt.’

Aedes staat achter het besluit van de minister om het WSW-risicobeoordelingssysteem over te nemen als model voor financieel toezicht. Het WSW valt per 1 juli onder de Autoriteit Woningcorporaties, de nieuwe integrale toezichthouder.

Borging
Het WSW beoordeelt de risico’s van woningcorporaties op het moment dat zij bij banken leningen voor investeringen willen afsluiten. Door borging van het fonds kunnen corporaties leningen met lage rente afsluiten om betaalbare sociale huurwoningen te bouwen en te onderhouden. Woningcorporaties zijn deelnemers van het WSW. Zij hebben altijd als eerste bijgesprongen als een corporatie in problemen kwam en blijven dit ook in de toekomst doen. Pas als dat onvoldoende blijkt te zijn, worden het Rijk en gemeenten als achtervangers aangesproken. Er is echter nog nooit een beroep gedaan op de achtervangers.

Toezicht met Bite
De minister belegt nu ook de sanering van woningcorporaties bij het WSW. Daarmee behartigt het fonds de belangen van corporaties die financieel bijdragen aan de sanering van een collega-corporatie. Aedes is voorstander van sanering door het WSW omdat het fonds goed zicht heeft op de financiële situatie van corporaties.

Deze nieuwe rol van het WSW sluit ook aan op Toezicht met Bite, het plan van de corporatiesector uit 2012 voor strenger en efficiënter toezicht. Het WSW heeft al eerder aanbevelingen uit dit plan overgenomen, zoals een aangescherpte risicobeheersing.

Lastenverzwaring
Hoewel het borgingssysteem nog nooit tot kosten voor de overheid heeft geleid, wil de minister corporaties premie laten betalen voor de achtervang door Rijk en gemeenten. Aedes is tegen deze lastenverzwaring bovenop de verhuurdersheffing. Naast de politieke inmenging is dit voor Aedes reden om te onderzoeken of het huidige borgingsstelsel nog wel voldoende meerwaarde heeft voor woningcorporaties of dat er alternatieve mogelijkheden zijn.

WSW
Het WSW is een particuliere stichting en is in 1983 opgericht door de toenmalige corporatiekoepels NWR en NCIV. Het is een borgingsinstituut van en voor de corporatiesector.