Dossier

Aedes-dialoogsessies Saneringen SHH en WSG: aanmelden nu mogelijk

Update

Aedes organiseert twee dialoogsessies voor leden van de vereniging over de saneringen van Humanitas en WSG. Betrokkenen geven toelichting over het verloop van de saneringen, het werk van de sectoradviescommissies en de besluiten van het Aedes-bestuur. Vervolgens kunt u reageren en bespreken we lessen die we kunnen leren voor volgende saneringen.

In de afgelopen periode nam de minister van BZK besluiten over de saneringen van woningcorporaties Humanitas (SHH) en Woningstichting Geertruidenberg (WSG). Aedes heeft in beide gevallen een sectoradviescommissie ingesteld om de belangen te behartigen van de corporaties die financieel opdraaien voor de kosten.

De rol, invulling en werkwijze van de sectoradviescommissies is al doende tot stand gekomen. De commissie en het Aedes-bestuur opereerden binnen de kaders van het saneringsproces. Een aantal aanbevelingen van de sectoradviescommissies om de kosten voor andere corporaties te beperken is niet overgenomen.

Terugkijken om te leren
Aedes wil terugkijken op het verloop van de saneringen. In opdracht van Aedes heeft een externe een evaluatie uitgevoerd van het werk van de sectoradviescommissies. Daarnaast organiseren we de dialoogsessies. Die vinden plaats op:

  • Donderdag 8 november, 10 - 12 uur bij Aedes in Den Haag.
  • Woensdag 14 november, 14 - 16 uur bij Woonbedrijf in Eindhoven.

Aanmelding
U kunt zich hier aanmelden. Later ontvangt u een programma voor de bijeenkomst.