Proces

WSG onderzoekt hulp corporaties in regio bij sanering

WSG onderzoekt samen met negen woningcorporaties in haar regio een oplossing voor de sanering. De corporatie uit Geertruidenberg denkt aan het opsplitsen van haar woningbezit. Bij het onderzoek zijn AlleeWonen, Casade, Leystromen, Stadlander, Thuisvester, WonenBreburg, Woonkwartier, Woonlinie en Woonvizier betrokken. Mocht deze oplossing haalbaar zijn, dan houdt WSG zelf uiteindelijk op te bestaan.

WSG wil met een oplossing de sociale huurwoningen behouden; huurders krijgen dan een andere woningcorporatie als verhuurder. Ook wil WSG zo de kosten voor de corporatiesector beperken. De gesprekken met de betrokken corporaties verlopen constructief. Zij maken de komende maanden doorrekeningen en stemmen een overname af met de eigen toezichthouders, huurdersvertegenwoordiging en gemeenten. In het najaar van 2017 wordt duidelijk of een overname kan doorgaan. WSG streeft ernaar om eind 2017 de opsplitsing af te ronden.

Sanering
WSG voert sinds juli 2013 een saneringsplan uit om haar financiële problemen op te lossen. De corporatie ontvangt daarbij saneringssteun. Deze steun komt van het Rijk en wordt via een heffing door de andere corporaties betaald. Het saneringsplan en de saneringssteun lopen tot en met juli 2018. 

Adviescommissie
WSG heeft Aedes gevraagd een adviescommissie in te stellen voor de volgende fase van de sanering. In het huidige saneringsplan is al opgenomen dat een tweede fase nodig kan zijn om de financiële problemen structureel op te lossen en dat daarvoor mogelijk extra saneringssteun nodig is. Deze adviescommissie, onder voorzitterschap van Arjan Deutekom (directeur-bestuurder GoedeStede), is in juli 2016 gestart met haar werkzaamheden.