Proces

Vragen en antwoorden over vergelijkende cijfers marktwaardering

Het ministerie van BZK legt met een aantal vragen en antwoorden op haar website uit hoe corporaties in hun jaarverslag het eigen vermogen van 2015 vergelijkbaar kunnen maken met dat van 2016.

Woningcorporaties waarderen in de jaarrekening over 2016 voor het eerst hun vastgoed op basis van marktwaarde in verhuurde staat. Om in de jaarrekening het eigen vermogen te kunnen vergelijken met dat van 2015, moeten corporaties volgens een bepaalde methode de cijfers van 2015 en 2016 vergelijkbaar maken. Daarnaast zijn corporaties verplicht in de jaarrekening toe te lichten hoe ze aan de vergelijkende cijfers gekomen zijn. Indien dit onderwerp nog verdere uitwerkingsvragen oproept, kunnen corporaties het beste contact opnemen met hun eigen accountant.