Wet- en Regelgeving

Marktwaardering: toch taxatie nodig voor deel vastgoed

Update

Woningcorporaties moeten een deel van hun vastgoed alsnog laten taxeren om tot een correcte marktwaarde te komen waar accountants hun oordeel op kunnen baseren. Het gaat om een derde deel van de woningen in krimp- en aardbevingsgebieden, studentenwoningen en extramurale zorgwoningen, die corporaties nu dus volgens de zogeheten full-variant moeten waarderen. Dat blijkt uit het geactualiseerde Handboek Marktwaardering van het ministerie van BZK.

Deze maatregel is het resultaat van een onderzoek naar de validiteit van het Handboek Marktwaardering. Daaruit blijkt dat het gebruik van rekenmodellen uit de basisversie in 85 procent van de gevallen leidt tot een aannemelijke marktwaarde. Dat is een belangrijke uitkomst. De 15 procent waarbij dit niet het geval is, bevat voor een groot deel woningen in krimp- en aardbevingsgebieden, studentenwoningen en extramurale zorgwoningen. Mede door een gebrek aan betrouwbare data heeft het ministerie van BZK geen aanvaardbaar alternatief voor accountants kunnen bedenken.

Voor 2017 zal het ministerie van BZK ook voor deze 15 procent een nieuwe basisversie maken, op basis van de taxaties die corporaties nu moeten uitvoeren. De verplichting tot taxatie geldt overigens alleen voor corporaties waarbij dit soort woningen minstens 5 procent van de totale huursom uitmaakt.

Grote impact
Deze taxatieverplichting komt heel ongelegen en heeft veel impact voor circa 60 corporaties. Deze corporaties moeten nu op zeer korte termijn ongeveer 50.000 woningen laten taxeren. Aedes zal corporaties hierbij uiteraard ondersteunen maar onderzoekt ook nog andere mogelijkheden. 21 december organiseert het ministerie een bijeenkomst voor de corporaties die te maken krijgen met deze extra taxaties. Het ministerie heeft ook een handreiking opgesteld over dit onderwerp.

Voorschriften rekenmodellen
Uit het onderzoek bleek ook dat verschillende rekenmodellen kunnen uitmonden in verschillende resultaten. Daarom staan in het geactualiseerde handboek verdere voorschriften wat betreft de rekenregels voor rekenmodellen, inclusief uitwerkingsvoorbeelden. Deze voorschriften zijn pas over verslagjaar 2017 verplicht, maar ook over 2016 te gebruiken. 

Nieuwe normbedragen 
Ook zijn de normbedragen in het handboek aangepast om de waarde bij de afsluiting van het verslagjaar op 31 december 2016 te bepalen. Daarnaast paste het ministerie enkele normbedragen aan, waarbij bleek dat ze grote afwijkingen vertoonden. Tot slot voegde het ministerie enkele zogeheten vrijheidsgraden (afwijkmogelijkheden) toe, voor de toepassing van de full-variant.