Instrumenten

Handboek Marktwaardering 2017 gewijzigd

Update

Woningcorporaties moeten hun vastgoed in de jaarrekening waarderen op basis van marktwaarde verhuurde staat. Dit doen zij aan de hand van het Handboek Marktwaardering. Het ministerie van BZK publiceerde op 16 maart 2018 een nieuwe versie van het Handboek Marktwaardering 2017. Het handboek is gewijzigd voor corporaties in krimpgebieden.

De geactualiseerde versie is een rectificatieversie van het op 21 december 2017 gepubliceerde handboek. De wijzigingen zijn alleen van toepassing voor woningcorporaties met reguliere woningen in krimpgebieden. Een overzicht van de wijzigingen is te vinden in dit document.

Het handboek wordt jaarlijks geactualiseerd op basis van een evaluatie waarbij een breed samengestelde klankbordgroep nauw betrokken is. Heeft u vragen over de wijzigingen of wilt u op de hoogte blijven van actualiseringen van het handboek? Stuur dan een e-mail naar: postbusmarktwaardering@minbzk.nl