Instrument

Aedes-handreiking: het vermogen van woningcorporaties

De Nederlandse woningcorporaties bezitten samen zo’n 2,4 miljoen huizen. Die zijn een miljardenbedrag waard. Soms ontstaat daardoor het beeld dat corporaties steenrijke organisaties zijn. De waarde zit echter letterlijk in de stenen en daar staan miljarden aan leningen tegenover. In deze handreiking wordt uitgelegd hoe de waarde van al die huizen wordt bepaald. En wat dat betekent voor de financiële positie van woningcorporaties.