Verdieping

WoonFriesland verkoopt zorg-, bedrijfs- en maatschappelijk vastgoed

Woningcorporatie WoonFriesland verkocht op 31 juli 2017 al haar ‘intramurale’ zorgvastgoed, zoals verpleeghuizen, aan een belegger. Ook het zogeheten ‘bedrijfsonroerend goed’, zoals kantoren en winkels, staat te koop. En in de herfst van 2017 volgt ook het maatschappelijke vastgoed, waaronder schoolgebouwen. De verwachte 160 miljoen euro die de verkopen opleveren, wil WoonFriesland investeren in verduurzaming en verbetering van de woningen, daarbij blijven de huren betaalbaar. Directeur-bestuurder Sigrid Hoekstra van WoonFriesland vertelt.

Vanwaar deze verkoop?
‘In 2014 hebben we al besloten dat we ons alleen gaan richten op sociale huurwoningen. Daarom besloten we al ons zorgvastgoed, bedrijfsonroerend goed en maatschappelijk vastgoed te verkopen. Niet uit financiële nood, maar vanwege die eenduidige keuze voor sociale huurwoningen.’

Nu hebt u dus dat zorgvastgoed verkocht. Het gaat om  43 complexen met zo’n 900 wooneenheden. Hoe verliep die verkoop?
‘Het was een driedubbele Elfstedentocht. We hadden in elf Friese gemeenten zorgvastgoed, zoals verpleeghuizen. Voor de verkoop van zulk vastgoed moet je drie zogeheten "zienswijzen" vragen aan verschillende partijen, zoals de gemeente. Het totale traject duurde twee jaar.’

Vanwaar de eenduidige keuze voor sociale huur?
‘Die huurders hebben ons het hardste nodig. We willen ons op hen kunnen concentreren. Dat kan door het geld dat deze verkoop opbrengt. We renoveren de komende jaren zo’n 9.000 van onze 20.000 woningen om energie te besparen en het wooncomfort te verbeteren. Onze huren zijn al zeer gematigd en met deze verkoopopbrengsten kunnen we dat ook zo houden na die renovaties.’

Dit is een duidelijke keuze van WoonFriesland. Andere corporaties willen ook graag bouwen voor mensen die net wat teveel verdienen voor sociale huur.
‘Op het vasteland van Friesland vind ik het niet nodig om voor het middensegment te bouwen. We zitten ook op Schiermonnikoog en op Vlieland: daar is het gat tussen sociale huur en koop dermate groot dat die middeninkomens tussen wal en schip vallen. Daar overwegen we wel om te bouwen voor middeninkomens. Ik respecteer de visie van andere corporaties, de regionale woningmarkt is bepalend voor deze keuzes.’

Kunnen de huidige huurders van het vastgoed dat jullie nu verkopen zonder de corporatie als huurbaas?
‘Ik denk het wel. Neem het intramuraal zorgvastgoed, zoals de verpleeghuizen. We hebben een Nederlandse belegger gevonden die een goede reputatie heeft en veel ervaring in zorgvastgoed. Met deze belegger hebben we een joint venture opgericht voor dit vastgoed: de komende twee jaar zorgen wij samen met de belegger voor het beleid. Dat is strak geregeld. Bovendien: voormalig minister Blok heeft gesteld dat een nieuwe koper zich aan de regels voor sociale verhuur moet houden.’

Waren er zorgen bij gemeenten en huurdersorganisaties over deze verkoop?
‘Ja, er waren wel zorgen dat beleggers er een slaatje uit willen slaan. Onbekend maakt onbemind. Wij zouden geen goede woningcorporatie zijn als we niet goed keken aan wie we dit vastgoed verkochten. Daarbij zijn we niet over één nacht ijs gegaan. Ik ben blij dat we het overdragen aan een belegger die hier expertise in heeft.’