Reminder: correctiemethode Koopgarantwoningen

Stichting OpMaat heeft een correctiemethode ontwikkeld om fouten te herstellen bij de verkoop van Koopgarantwoningen. Corporaties die daarmee te maken hebben, blijken niet altijd bekend met deze methode, reden om die hierbij nogmaals onder de aandacht te brengen.

Eerder is gebleken dat een beperkt aantal woningcorporaties incidenteel (procedurele) fouten heeft gemaakt bij de verkoop van Koopgarantwoningen. Dat is gebeurd tussen 2007 en 2011. De Stichting OpMaat heeft daarvoor een correctiemethode ontwikkeld, samen met het ministerie van BZK, de Vereniging Eigen Huis en Aedes. Zij vinden het belangrijk dat (oud-)bewoners op een eerlijke manier compensatie krijgen als er fouten zijn gemaakt waardoor zij schade hebben geleden.

Corporaties zijn niet verplicht deze methode te gebruiken. Zij kunnen ook samen met bewoners tot een andere oplossing komen of delen van de correctiemethode toepassen.