Wet- en regelgeving

Geen toestemming gemeente meer nodig bij verkoop huurwoningen

Woningcorporaties hebben voortaan geen toestemming meer nodig van gemeenten om geliberaliseerde huurwoningen te verkopen. Dat besloot de Tweede Kamer 7 juli 2016 naar aanleiding van een ingediende motie in het debat over de verhuurdersheffing.

Verkoop gemakkelijker
De VVD vroeg de minister voor 1 januari 2017 te regelen dat bij de verkoop van geliberaliseerde huurwoningen in gebieden waar de sociale woningvoorraad wordt uitgebreid, geen toestemming van de gemeente meer nodig is. De Kamer steunde dit voorstel. Daarnaast wil de VVD laten onderzoeken of dit ook voor nog te liberaliseren woningen kan gelden. Die woningen moeten dan wel ten goede komen aan het middensegment doordat de eerste jaren na de verkoop een maximale huurontwikkeling geldt. Voorwaarde voor deze verkoop is ook dat er voldoende betaalbare sociale huurwoningen zijn of worden bijgebouwd.