Wet- en Regelgeving

Verlicht regime scheiden DAEB/niet-DAEB toch mogelijk

Woningcorporaties die hun niet-DAEB-bezit tot een minimum afbouwen, vallen onder de soepelere regels bij het scheiden van hun DAEB- en niet-DAEB-bezit. De Autoriteit woningcorporaties (Aw) heeft dit, op herhaaldelijk verzoek van Aedes, nu verwerkt in een Q&A over het beoordelingskader.

Verlicht regime
Woningcorporaties moeten voor 1 juli 2017 aan de toezichthouder laten weten hoe zij hun DAEB-bezit van hun niet-DAEB-bezit gaan scheiden (administratieve scheiding of juridische splitsing). Bij invoering van de Woningwet werd een verlicht regime aangekondigd voor kleine corporaties (met een jaaromzet onder 30 miljoen euro). De niet-DAEB-activiteiten mogen maximaal 5 procent van de jaaromzet bedragen.

Niet-DAEB afbouwen
Ook corporaties die (inspelend op de nieuwe Woningwet) hun niet-DAEB-bezit door verkoop afbouwen tot onder de 5 procent-grens, zouden onder het verlicht regime mogen vallen. De Aw heeft nu in het beoordelingskader vastgelegd dat corporaties die in 2015 nog niet, maar in 2016 wel aan de criteria voldoen voor het verlicht regime in aanmerking komen. De corporatie moet dan wel aannemelijk maken dat ze ook in 2017 aan de criteria voldoet.

Q&A
Meer details zijn terug te vinden in de Q&A van de Autoriteit woningcorporaties over het beoordelingskader scheiden DAEB/niet-DAEB. De Q&A geeft ook informatie over financiële gegevens, het verstrekken van leningen en documenten die corporaties moeten meesturen.