Evenement

Terugblik bijeenkomst over nieuwste ontwikkelingen treasury

Aedes organiseerde op 17 mei 2017 samen met het Corporatie Treasury Platform (CTP) de bijeenkomst Treasury, een vak apart…, over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van treasury (kasbeheer) in de corporatiesector. Hieronder een korte samenvatting van de verschillende presentaties en de PowerPoint-presentaties van de sprekers.

Derivaten
Max Verheijen van risicomanagementbureau Cardano sprak over de onderhandelingen die woningcorporaties met banken kunnen voeren over het verkopen van hun derivaten. Niet zomaar het voorstel van de bank overnemen om je derivatencontracten te ontbinden of te wijzigen, is Verheijens belangrijkste boodschap. In 2018 of 2019 komen er nieuwe regels, waardoor banken graag van deze contracten af willen. Verheijen kroop in de huid van de banken, om te laten zien welke voordelen corporaties kunnen behalen in de onderhandelingen en hoe je die voordelen uitrekent.
>Download presentatie

Vastgoedfinanciering
De Maastrichtse hoogleraar Vastgoedfinanciering en vastgoedbeleggingen Piet Eichholtz legde de werking van duration uit. Kern van zijn betoog: duration werkt niet goed voor woningcorporaties. De waarde van de materiële vaste activa wordt namelijk niet alleen door de rente bepaald, maar ook door tal van andere factoren. Eichholtz pleit voor het toepassen van scenario-analyse. Daarnaast sprak Eichholtz over de behoefte van corporaties aan ongeborgde financiering: die is er nauwelijks, zei hij. Tot slot zei hij dat de verplichte scheiding van corporaties in een DAEB- en een niet-DAEB-tak veel ‘gedoe en kosten’ met zich meebrengt, maar dat de niet-DAEB-tak qua omvang nauwelijks iets voorstelt.
>Download presentatie

Leningdocumentatie
Erik Wilders van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) sprak over openbare leningdocumentatie. Deze nieuwe documentatie ondervangt een aantal beperkingen van de huidige, onderhandse leningdocumentatie. Doordat de documentatie digitaal is, wordt de vastlegging en afwikkeling van een lening eenvoudiger en is de lening beter verhandelbaar. Met deze nieuwe leningdocumentatie, die het WSW samen met Aedes en het Corporatie Treasury Platform uitwerkt, wordt het voor corporaties makkelijker om goedkope geborgde leningen bij buitenlandse banken, pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen aan te trekken.
>Download presentatie

Financiering Vestia
Treasurer Michel van Baardewijk van Vestia vertelde over de wijziging die Vestia heeft gemaakt in haar financiële strategie. Vestia verplaatste haar focus van schuldreductie naar een duurzaam verdienmodel. Vervroegd aflossen leidt tot grote boekverliezen doordat de leningenportefeuille een zeer lange rentevaste looptijd heeft. Er is wel voldoende ruimte in de kasstromen om – in combinatie met strategische verkopen – in woningen in de kerngemeenten te investeren. Op deze manier kan Vestia tot in de verre toekomst aan haar verplichtingen voldoen.
>Download presentatie