Instrument

Handreiking overcompensatie

Woningcorporaties worden volgens de nieuwe Woningwet verplicht in het uiterste geval zogeheten overcompensatie te betalen aan de overheid. Overcompensatie ontstaat wanneer een woningcorporatie onterecht te veel staatssteun heeft ontvangen voor DAEB-activiteiten.

Handreiking
Aedes heeft een handreiking gemaakt met informatie over overcompensatie. In deze handreiking een beschrijving van de regels en de verschillende formules om overcompensatie te berekenen.