Proces

Tarieven taxateurs vastgoed corporaties lopen sterk uiteen

De tarieven die taxateurs vragen om vastgoed van woningcorporaties te waarderen, lopen fors uiteen. Ook vinden corporaties het resultaat van taxaties niet altijd in goede verhouding met de kosten. Dat blijkt uit een inventarisatie van Aedes bij een aantal corporaties.

Woningcorporaties moeten de waarde van hun vastgoed voortaan bepalen op basis van marktwaarde in verhuurde staat. Daardoor ontstaat er een grote vraag naar taxateurs, met mogelijk hogere prijzen tot gevolg. Aedes heeft daarom bij een aantal corporaties hun ervaringen met het inschakelen van taxateurs geïnventariseerd en daar een rapportage over gemaakt.

Inventarisatie
Aan de inventarisatie werkten zeventien corporaties mee, die samen 12 procent van het aantal corporatiewoningen in Nederland bezitten. Elf corporaties gaven al een opdracht aan taxatiebureaus, één heeft al twee taxatierondes achter de rug. De corporaties vroegen aan negen verschillende bureaus offertes.

Grote bandbreedte tarieven
De taxatiebureaus hanteren verschillende tarieven, afgestemd op de werkzaamheden. Tarieven lijken onderhandelbaar. Er bestaat een behoorlijke bandbreedte in tarieven voor het taxeren van woningen, zelfs na correctie op uitschieters. Kosten voor taxatie van bedrijfsonroerend goed, maatschappelijk onroerend goed, parkeergelegenheden en intramuraal zorgvastgoed wisselen nog sterker.

Prijs-kwaliteit verhouding
Aedes vond geen bewijs dat taxatiebureaus misbruik maken van de grote vraag uit de corporatiesector. Wel plaatsen corporaties soms vraagtekens bij de kosten voor taxeren volgens het waarderingshandboek in verhouding tot het resultaat. Ze zien dan alternatieven die zorgen voor vergelijkbare uitkomsten tegen veel lagere kosten.

Aedes gebruikt de inventarisatie bij verbeteren van het handboek voor het bepalen van de marktwaarde van corporatiewoningen.