Standpunt

Aedes: 'Voer verantwoord financieel beleid'

Bij de corporatiesector hoort een verantwoord financieel beleid, waarbij woningcorporaties hun bedrijfslasten zo laag mogelijk houden. Woningcorporaties werken met maatschappelijk gebonden vermogen en dus is speculatief handelen en het bewust lopen van financiële risico’s uit den boze. Een gezonde balans is het startpunt.

Garantiestelsel
Het fundament onder het financiële stelsel van de corporatiesector is het garantiestelsel. Dat is een borgingsmechanisme, gebaseerd op onderlinge solidariteit, waarbij de corporaties, het Rijk en lagere overheden er samen voor zorgen dat goede financiering mogelijk is.

Huurbeleid
De sector gaat financieel door een moeilijke fase. Door de financiële crisis is de waardegroei uit het vastgoed. Bovendien heeft de sector de afgelopen jaren heffingen en belastingen over zich heen gekregen. Minstens zo belangrijk is dat het huurbeleid al jaren op slot zit.