Standpunt

Aedes: 'Voer verantwoord financieel beleid'

Bij de corporatiesector hoort een verantwoord financieel beleid, waarbij woningcorporaties hun bedrijfslasten zo laag mogelijk houden en de financiële risico's zo veel mogelijk worden afgedekt. Woningcorporaties werken immers met maatschappelijk bestemd vermogen. 

De corporaties staan er nu financieel redelijk goed  voor. Maar de afgelopen jaren zijn er veel heffingen en is de belastingdruk enorm toegenomen. Via de maatregel tegen belastingontduiking door multinationals, ATAD, dreigt daar voor corporaties nog eens een flink bedrag bij te komen. 
Sociaal huurakkoord: lagere huurstijgingen

Woningcorporaties sloten in 2015 met huurders het Sociaal Huurakkoord. Aedes en de Woonbond spraken af de jaarlijkse huurstijging te beperken. De gemiddelde huurstijging bij de sociale huurwoningen van corporaties nam daarna steeds af. In 2014 was die nog 4,2 procent, in 2015 daalde die naar 1,9 procent, in 2016 naar 1,0 procent en in 2017 naar 0,6 procent (pdf, 990 kB).

Garantiestelsel
Het fundament onder het financiële stelsel van de corporatiesector is het garantiestelsel. Dat is een borgingsmechanisme, gebaseerd op onderlinge solidariteit, waarbij de corporaties, het Rijk en lagere overheden samen voor goede financieringsstructuur zorgen.