Johan Conijn: ‘Den Haag kan niet meer om de hete brij heen lopen’

‘Woningcorporaties in de regio Haaglanden/Midden-Holland/Rotterdam kunnen al in 2024 niet meer aan hun taken voldoen. De andere regio’s volgen snel daarna. Deze uitkomst van het onderzoek Opgaven en middelen in de corporatiesector is niet verrassend, maar door dit rapport van het Rijk en Aedes kan Den Haag niet meer om de hete brij heen lopen’, schrijft woningmarktdeskundige Johan Conijn.

De bijzonder hoogleraar woningmarkt schrijft dat op de website van zijn adviesbureau Finance Ideas. In de brief bij het onderzoek onderschrijft minister Ollongren (BZK) de uitkomsten van het onderzoek. Dat komt volgens Conijn op tijd om invloed te hebben op de verkiezingsprogramma’s. Het nieuwe kabinet kan dan volgend jaar oplossingen bieden.

Bevestiging

Conijn ziet in het onderzoek de bevestiging van de daling van de operationele kasstroom. In 2018 is de operationele kasstroom met 22 procent afgenomen. Zijn bureau heeft in mei 2020 het rapport Duurzaam bedrijfsmodel; een financiële invalshoek gepubliceerd na onderzoek met vijftien woningcorporaties. Uit dit rapport bleek ook al dat er geen sprake meer is van een financieel duurzaam bedrijfsmodel.

Oplossingen

Het onderzoek heeft verschillende beleidsopties op een rij gezet om te bekijken wat de corporatiesector nodig heeft om de maatschappelijke opgaven te realiseren. Twee opties steken er volgens Conijn met kop en schouders bovenuit. Dat zijn een halvering van de verhuurderheffing en jaarlijks 0,5 procent extra huurverhoging. Een combinatie van deze twee opties ziet hij als de beste oplossing. Voor Aedes is een huurverhoging overigens geen optie, mede gelet op het met de Woonbond gesloten Sociaal Huurakkoord. Corporaties willen extra belastingen niet op hun huurders verhalen.

Zie ook het hele bericht van Johan Conijn op fi-academy.nl Opgaven en middelen: eindelijk erkenning