Internetconsultatie wetsvoorstel saneringskader

Belanghebbenden kunnen tot 4 februari 2021 reageren op het wetsvoorstel Saneringskader. Minister Ollongren (BZK) stelt het concept open voor consultatie.

Het wetsvoorstel verduidelijkt de procedure rond sanering en gaat onder andere in op het creëren van een vroegtijdige signalering en regionale aanpak van financiële problemen bij corporaties. Het wetsvoorstel beoogt bovendien via de instelling van een speciale commissie een aantal zaken tevoren te concretiseren, waaronder de vraag wat het minimaal noodzakelijke DAEB-bezit is en of en in welke mate een regio financiële spankracht heeft. Sanering wordt hiermee eerder uitzondering dan regel. Op basis van de commissierapportage kunnen Aw en WSW (regionale) bezitsovername bevorderen, waarbij Aw een aanwijzingsmogelijkheid krijgt.

Aedes staat in beginsel positief tegenover het voorstel omdat het bestaande onduidelijkheden in de uitvoering van saneringscases wegneemt. Tegelijkertijd is de grootste saneringscasus, Vestia, van dit nieuwe kader uitgezonderd.

Bekijk het wetsvoorstel, de toelichting en de lopende tekst van de gewijzigde Woningwet. Reacties op het concept kunt u mailen naar Arjen van Gijssel.