Instrument

Handreiking markttoets bij niet-DAEB-investeringen

Wanneer een woningcorporatie een niet-DAEB-investering wil doen en de gemeente die investering noodzakelijk vindt, moet eerst een markttoets plaatsvinden die bepaalt of er geen marktpartij is die de activiteit kan en wil uitvoeren.

Handreiking
Aedes heeft een handreiking gemaakt met uitleg over de markttoets. U vindt er onder meer informatie over de rol van de gemeente bij de markttoets, in welke gevallen de markttoets precies vereist is en informatie over de procedure.