UPDATE: Bijlage brengt model financieel reglement in lijn met Veegwet

Update

De Veegwet Wonen die op 1 juli 2017 in werking trad, brengt een aantal wijzigingen met zich mee voor het verplichte reglement financieel beleid en beheer. Om woningcorporaties te helpen hun reglement in lijn te brengen met de Veegwet, heeft Aedes een bijlage op het modelreglement financieel beleid en beheer opgesteld.

UPDATE: het modelreglement en de bijlage daarbij zijn op enkele punten aangepast ten opzichte de versie die Aedes op 18 juli 2017 publiceerde. Als u de bijlage of het volledige nieuwe reglement gebruikt, gebruik dan deze versie.

Corporaties kunnen deze bijlage toevoegen aan hun door de Autoriteit woningcorporaties (Aw) goedgekeurde reglement financieel beleid en beheer. Corporaties kunnen deze bijlage ter beoordeling indienen bij de Aw.

Update modelreglement zelf
Aedes heeft ook het modelreglement zelf aangepast aan de Veegwet. Corporaties kunnen er dus ook voor kiezen een geheel nieuw reglement in te dienen. Corporaties die in eerste instantie geen gebruik hebben gemaakt van het modelreglement kunnen ervoor kiezen hun reglement aan te passen en ter goedkeuring aan te bieden, of over te stappen op het modelreglement.

Wijzigingen
De benodigde wijzigingen in het reglement hebben voornamelijk betrekking op reikwijdte van het reglement en het verstrekken van collegiale leningen. Alle wijzigingen in het wettelijk kader die betrekking hebben op het reglement staan in deze lijst

>> Zie ook het bericht op de site van de Aw.