Aedes-stappenplan marktwaardering full-versie

Aedes heeft een stappenplan opgesteld, dat corporaties kunnen gebruiken om woningen volgens de full-versie te waarderen op marktwaarde. Het gaat om corporaties met woningen in krimp- en aardbevingsgebieden, studentenwoningen en extramurale zorgwoningen.

Eind november 2016 maakte het ministerie van BZK bekend dat corporaties dit soort woningen alsnog volgens de zogeheten full-variant van het Handboek Marktwaardering moeten waarderen en vóór 1 juli 2017 in hun boekhouding moeten verwerken. Deze corporaties worden dus geconfronteerd met zwaardere eisen waarvan ze eerst niet op de hoogte waren en krijgen weinig tijd om aan deze eisen te voldoen.

Het Stappenplan marktwaardering (full-versie) geeft een overzicht van te zetten stappen en waar op te letten.