Proces

Aw: 20 procent van de scheidingsvoorstellen nog niet beoordeeld

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) heeft van 20 procent van de corporaties hun voorlopige scheidingsvoorstel DAEB-/niet-DAEB nog niet beoordeeld. Deze corporaties kunnen dus nog niet aan de slag met hun definitieve scheidingsvoorstel, terwijl corporaties dat definitieve voorstel uiterlijk 1 juli 2017 moeten inleveren. Dat meldt de Aw. Zij kunnen uitstel aanvragen bij de Aw.

Veel corporaties konden hun voorlopige scheidingsvoorstel eind 2016 niet op tijd inleveren, door de complexiteit van de vereisten en problemen met gegevensuitwisselingsplatform CorpoData. Daardoor heeft de Aw ook vertraging opgelopen met het beoordelen van de voorstellen. De Aw zegt op haar website toe de overige 20 procent ‘de komende weken’ te beoordelen. Uit signalen van corporaties maakt Aedes overigens op dat er bij die 20 procent vooral veel grotere corporaties zitten en het dus in aantallen woningen mogelijk om een groter deel dan 20 procent gaat.

Uitstel mogelijk
Aedes vreest dat er voor veel corporaties te weinig tijd overblijft om hun definitieve voorstel te maken, om de deadline van 1 juli te halen. De Aw laat weten dat corporaties die dit verwachten, uitstel kunnen aanvragen.

Geen applicatie scheidingsvoorstellen
Corporaties kunnen voor het indienen van het definitieve voorstel geen gebruik meer maken van de CorpoData-applicatie. Zij moeten het voorstel per mail aanleveren volgens een Excel-format. Ook moeten zij een PDF invullen voor de aanvraag van de scheiding. Beide documenten zijn te downloaden via de site van CorpoData. Later volgt nog een toelichting op het Excel-format voor de scheidingsvoorstellen.

dVi, WOZ en dPi
Naast de scheidingsvoorstellen, moeten alle corporaties ook de verantwoordingsinformatie (dVi) aanleveren. Het model daarvan is ook als Excel-bestand te downloaden via de site van CorpoData. De WOZ-informatie kunnen corporaties direct mailen naar de Aw, in .csv-formaat. Voor 15 mei geeft de Aw aan naar welk e-mailadres corporaties die informatie kunnen sturen.

Tot slot moeten sommige corporaties de prognose-informatie (dPi) opnieuw inleveren. Bij de corporaties die dit betreft, heeft de Aw dit aangegeven in haar oordeelsbrief over het scheidingsvoorstel. Het geldt ook voor corporaties waarbij het definitieve scheidingsvoorstel sterk afwijkt van het ontwerpvoorstel.