Aedes-reactie

Aedes: ‘Aw slokt tijd corporaties voor opstellen scheidingsvoorstellen op’

Voor veel woningcorporaties blijft te weinig tijd over om dVi (de verantwoordingsinformatie) en de definitieve scheidingsvoorstellen in te dienen. Corporaties moesten een voorlopig scheidingsvoorstel op 15 december 2016 inleveren en uiterlijk zes maanden daarna een definitief voorstel. Daar blijven in de praktijk een krappe twee maanden van over, door alle problemen rondom het platform CorpoData en door de tijd die de Autoriteit woningcorporatie (Aw) neemt voor de beoordeling van de voorstellen.

Definitieve scheidingsvoorstellen
In december 2016 en januari 2017 konden veel woningcorporaties het gegevensplatform CorpoData door technische problemen niet bereiken en dus onder meer de voorlopige voorstellen voor de scheiding van hun organisatie in een DAEB- en een niet-DAEB-tak niet aanleveren. De Aw kon die daardoor pas later beoordelen. Die reactie hebben corporaties nodig om de definitieve voorstellen op te kunnen stellen. Vervolgens bleek de Aw niet over voldoende capaciteit te beschikken om de voorstellen vlot te beoordelen. Inmiddels heeft de toezichthouder haar capaciteit vergroot waardoor ze verwacht dat eind mei alle voorlopige voorstellen zijn beoordeeld. Corporaties krijgen vooralsnog tot 1 juli 2017 de tijd hun definitieve voorstel in te leveren. Aedes blijft de Aw kritische vragen stellen over deze gang van zaken en dringt aan op meer tijd voor corporaties. Die kan nodig kan om de reactie van de Aw op het voorlopige voorstel te verwerken.

dVi
De Aw maakte daarnaast bekend dat de module in CorpoData waar corporaties hun verantwoordingsinformatie (dVi) kunnen invullen pas halverwege mei 2017 klaar is. Terwijl corporaties dVi vóór 1 juli in moeten vullen. Aedes en veel woningcorporaties stellen dat er zo veel te weinig tijd voor is, zeker omdat CorpoData niet erg gebruiksvriendelijk is. En omdat de accountant van de corporatie dVi ook moet beoordelen voordat de corporatie deze kan insturen. Aedes wijst nogmaals op de aanbeveling van de onafhankelijke onderzoekers die de problemen bij CorpoData onderzochten: ‘Laat de opvraag van dVi in 2017 achterwege en vraag dit jaar alleen de scheidingsvoorstellen op.’