Nieuws

Fusie Woonbron en SHH alleen mogelijk met financiële steun waarborgfonds

Woningcorporaties Woonbron en Stichting Humanitas Huisvesting (SHH) hebben met het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) een overeenkomst gesloten om een fusie tussen de twee corporaties mogelijk te maken. De fusie is alleen mogelijk met financiële steun van het waarborgfonds. Die is nodig om de financiële problemen van SHH op te lossen, die al een ruim aantal jaren geleden ontstaan zijn.

Belang huurders en sociale huurwoningen
SHH was al in gesprek met Woonbron over een fusie. Om die mogelijk te maken diende SHH een saneringsaanvraag in van 130 miljoen bij het WSW. Het waarborgfonds oordeelt nu dat er inderdaad financiële steun nodig is om de fusie mogelijk te maken. De sociale huurwoningen van SHH blijven dan onder beheer van de gefuseerde woningcorporatie en voor de huurders verandert er bijna niets. 

Erfenis verleden
Woningcorporatie SHH kwam al jaren geleden in de financiële problemen, vooral vanwege een ongelukkige personele unie met een zorginstelling.  De problemen dateren nog van voor de parlementaire enquête naar woningcorporaties en de nieuwe Woningwet. Inmiddels is er op het gebied van governance veel verbeterd. 

Bijdrage andere corporaties
Helaas moeten andere corporaties via het WSW nu alsnog een financiële bijdrage leveren om deze oude zaak op te lossen. Dat geld komt uit het eigen vermogen van het WSW, dat eerder door corporaties bijeengebracht is.  Corporaties staan via het WSW onderling garant voor elkaar. Als een corporatie in de problemen komt, springen andere corporaties in principe bij. Financiële problemen van een individuele corporatie worden dan door de sector zelf opgelost. Alleen in uitzonderlijke gevallen is binnen de nieuwe Woningwet ook faillissement van een corporatie mogelijk. 

Adviescommissie Aedes
Ook een adviescommissie van Aedes heeft het fusievoorstel en de financiële steun beoordeeld. Dat deed zij namens de corporaties die lid zijn van Aedes en via het WSW meebetalen aan de financiële steun. Aedes constateert echter dat een aantal aanbevelingen van de sectoradviescommissie om de kosten voor andere corporaties te beperken niet is overgenomen. Wat Aedes betreft onwenselijk: de sector betaalt wel, maar bepaalt niet.