Nieuws

WSW vereenvoudigt aantrekken kortlopende financiering

Een nieuwe richtlijn maakt het voor corporaties eenvoudiger om financiering met een looptijd van minder dan twee jaar aan te trekken. Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) ontwikkelde de nieuwe richtlijn samen met de aanbieders van deze zogenoemde kortgeldfaciliteiten en het Corporatie Treasury Platform. Voor zowel corporaties als geldverstrekkers wordt het aanvragen en verstrekken van dit soort financieringen makkelijker en overzichtelijker.

De nieuwe richtlijn geldt voor vormen van financiering zónder borg van het WSW en met een looptijd van minder dan twee jaar. Door standaardisatie en vereenvoudiging van de voorwaarden voor aanvraag en acceptatie is het voor deelnemende corporaties eenvoudiger geworden om financiering voor de korte termijn aan te trekken. 

Ook de verstrekking van deze korte leningen door banken is nu makkelijker. Het gebruik van een standaardvolmacht biedt alle verstrekkers van kortlopende financiering dezelfde zekerheden. Omdat de financiers nu precies weten waar zij aan toe zijn, zien zij af van het stellen van (andere) zekerheden. 

Het gebruik van de nieuwe richtlijn is overigens geen verplichting. Als corporaties voor deze vorm van financiering een beter pakket aan afspraken hebben met financiers, beoordeelt WSW deze afspraken volgens de richtlijn ongeborgde financiering.

De nieuwe richtlijn komt in de plaats van de kortgeldlimiet die WSW tot nu toe hanteerde voor dit soort financiering.