Instrumenten

NWB geeft obligaties uit voor sociale huisvesting

De NWB Bank (Nederlandse Waterschapsbank) is gestart met het uitgeven van sociale obligaties. De eerste uitgifte van 2 miljard euro aan obligaties speciaal bedoeld voor sociale huisvesting was een groot succes. Met deze obligaties richt NWB Bank zich op investeerders met een duurzame interesse. Hierdoor komen er meer investeerders in de corporatiesector, en wordt lenen voor corporaties uiteindelijk goedkoper. Aedes is betrokken bij de ontwikkeling van deze obligaties.

Duurzame investeringen
De opbrengst van de sociale obligaties, of Affordable Housing Bond, gebruikt NWB Bank uitsluitend om geld te lenen aan woningcorporaties. Daar is behoefte aan, zegt Tom Meuwissen, General Manager Treasury bij NWB Bank. ‘Investeerders willen steeds vaker weten waar hun geld precies naartoe gaat en wat de impact van de investering is. Niet alleen bij de Triodos-achtige banken, ook bij andere beleggers komt steeds meer interesse voor duurzame investeringen. In 2014 begonnen we daarom met de uitgifte van groene obligaties, obligaties waarvan de opbrengsten gebruikt worden voor leningen aan de waterschappen. Nu dus de eerste uitgifte van een sociale obligatie.’

Geoormerkt geld
Het geld is ‘geoormerkt’ voor sociale huisvesting. Maar dat betekent niet dat NWB Bank zich gaat bemoeien met de uitgaven van corporaties die gebruikmaken van de obligaties. De leningen zijn niet bedoeld voor de financiering van specifieke projecten, maar voor balansfinanciering, financiering van de corporatie als geheel. ‘Het gaat ons om betaalbare woningen, maar ook om alle andere dingen die corporaties doen, zoals het zorgen voor de leefbaarheid in een wijk, wat dan weer leidt tot grotere veiligheid, betere gezondheid en uiteindelijk betere opleiding en gemeenschapsgevoel’, zegt Meuwissen. Net zoals bij andere leningen zorgt het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) voor de borging. Het WSW beoordeelt of de activiteiten die de corporatie met de leningen verricht vallen onder sociale woningbouw.

De cijfers van Aedes over de corporatiesector worden door NWB ingezet voor de jaarlijkse rapportage aan beleggers, wanneer de eerste resultaten geboekt worden met de obligaties.