Opinie

EU-bank: jaarlijks 500 miljoen euro voor corporaties

De Europese Investeringsbank (EIB) tekende in januari 2016 een financieringsoverkomst van 200 miljoen euro met de Utrechtse woningcorporatie Portaal. Het was de eerste keer dat de EU-bank geld leende aan een Nederlandse woningcorporatie. En zeker niet de laatste keer, zegt senior loan officer Teun de Jong van de EIB.

Gaat de EIB vanaf nu structureel geld lenen aan corporaties?
‘Ja. Wij willen graag twee á drie van dit soort leningen aan Nederlandse corporaties doen, voor in totaal 500 miljoen euro per jaar. Daarmee zouden we op de markt voor leningen aan corporaties een aandeel van ongeveer 8 procent hebben, naast de andere twee grote ‘sectorbanken’, de Bank Nederlandse Gemeenten, BNG, en de Nederlandse Waterschapsbank, NWB.’

Waarom is het nodig dat de EIB ook aan corporaties gaat lenen? Zij kunnen toch al terecht bij NWB en BNG?
‘Met zo’n 80 miljard euro aan leningen in de corporatiebranche, is twee grote financiers wel wat weinig. Het is prettig voor corporaties dat er nu een derde partij bijkomt. Dat komt de rentetarieven en de flexibiliteit van looptijd en rentevorm ten goede. Bovendien kunnen corporaties hun risico’s op leningen beter spreiden met een nieuwe financieringsbron erbij.’

Wat wil de EIB bereiken met leningen aan corporaties?
‘Voor de EU zijn verduurzaming, het opknappen van achterstandswijken en huisvesting voor vergunninghouders belangrijke thema’s. De EIB wil dan ook met leningen wat betekenen op die thema’s. Corporaties hebben 2,4 miljoen woningen in beheer; met leningen aan woningcorporaties kunnen we grote slagen maken.’

Aan welke voorwaarden moet een aanvraag van een corporatie voldoen?
‘Een corporatie moet een investeringsprogramma hebben van in de regel minimaal 150 miljoen euro over een periode van vier tot vijf jaar. Het moet gaan om nieuwbouw of renovatie van woningen en het moet bijdragen aan EU-doelstellingen. Maar sociale woningbouw op zich is eigenlijk altijd goed, aangezien corporaties met nieuwbouw of renovatie eigenlijk altijd de woningvoorraad energiezuiniger maken, achterstandswijken opknappen of op een andere manier bijdragen aan EU-doelstellingen.’

Een corporatie moet voor minimaal 150 miljoen euro gaan investeren. Kleine corporaties kunnen dus geen lening aanvragen bij de EIB?
‘Nee. Maar ook de kleine corporaties kunnen profiteren van onze toetreding tot de corporatiebranche. Zo tekenden wij in december 2015 een financieringsovereenkomst van 400 miljoen euro met de NWB, zodat zij dat geld weer onder gunstige voorwaarden kan lenen aan de Nederlandse publieke sector. Een groot deel van dat bedrag komt uiteindelijk terecht bij corporaties.’

Er zat anderhalf jaar tussen het eerste gesprek met Portaal en het tekenen van het contract. Gaat dat in de toekomst sneller?
‘Ja, veel sneller. Omdat het voor ons de eerste keer was dat we aan een Nederlandse corporatie leenden, moesten we eerst de sector leren kennen. Dus hadden we gesprekken met het Waarborgfonds Sociale Woningbouw, het ministerie van BZK en Aedes zelf: Aedes kent de sector heel goed en weet door onder andere de treasurydagen goed wat er onder treasurers van woningcorporaties speelt. Nu wij de branche kennen, kan een lening in vier, vijf maanden geregeld zijn.’

Hoe kijkt men bij Portaal eigenlijk aan tegen lenen bij de EIB? Lees het pleidooi van Portaal-treasurers Ruud Pijpers en Zacharias Ben Moussa in het februarinummer van Aedes-Magazine.