Nieuws

Goedkope financiering BNG Bank voor sociale en duurzame projecten

BNG Bank heeft 600 miljoen euro aan financiering beschikbaar voor projecten met een sociale of maatschappelijke functie, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid of sociale woningbouw. Dat is het resultaat van een overeenkomst die BNG sloot met de Council of Europe Development Bank (CEB).

BNG Bank verstrekt deze leningen sinds 19 maart 2018 aan onder andere woningcorporaties. Daarbij geldt als voorwaarde dat het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) borg staat voor de lening. De leningen zijn bestemd voor concreet aan te geven projecten: nieuwbouw, renovatie, duurzaamheid. Het geld is niet beschikbaar voor herfinanciering van aflopende leningen.

Rentevoordeel
BNG Bank heeft bij de CEB gunstige voorwaarden bedongen voor de lening. Het rentevoordeel van ongeveer vijf basispunten komt volledig ten gunste van corporaties. Hierdoor liggen de tarieven nog lager dan bij reguliere leningen.

Meer informatie
Voor meer informatie over de voorwaarden kunt u bellen met BNG Bank via 070 – 308 17 40 of mailen met de BNG accountdesk.