APG verstrekt eerste lening aan woningcorporatie via online leenplatform

Woningcorporaties kunnen sinds kort geld lenen via het nieuwe online platform LIST Amsterdam. De eerste door WSW geborgde lening is langs deze weg verstrekt aan woningcorporatie de Alliantie. Zij leent 20 miljoen euro van pensioenuitvoerder APG.

Het nieuwe platform LIST Amsterdam is een besloten online veilingplatform voor gestandaardiseerde leningen aan woningcorporaties. Langs deze weg leent pensioenuitvoerder APG voor het eerst sinds jaren weer geld aan een Nederlandse corporatie. En de pensioenuitvoerder is van plan dat vaker te doen. APG heeft samen met een aantal woningcorporaties LIST Amsterdam benaderd om het platform op te zetten. De pensioenuitvoerder belegt op deze manier pensioengeld van onder andere de pensioenfondsen ABP, bpfBOUW en het pensioenfonds voor de woningcorporaties SPW.

Eenvoudiger en goedkoper financiering
Lenen via het platform heeft voor beide partijen voordelen. Woningcorporaties kunnen op deze alternatieve manier eenvoudiger en goedkoper financiering aantrekken voor nieuwbouw en verduurzaming dan via de reguliere financiële markt. De Alliantie leent 20 miljoen euro met een looptijd van 26 jaar tegen een rente van circa 1,6 procent. Tegelijkertijd kan APG langlopende leningen verstrekken die een betrouwbaar en hoger rendement opleveren dan bijvoorbeeld staatsobligaties.

Geborgde leningen
De eerste lening aan de Alliantie is inmiddels een feit en de volgende lening aan een woningcorporatie is al gepland. De leningen op LIST Amsterdam zijn geborgd door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). De komende jaren is er voldoende kapitaal beschikbaar om meer langlopende leningen te verstrekken. Het platform staat na deze succesvolle lancering ook open voor andere institutionele beleggers.