Nieuws

VNG: ‘Zorgen over financiële positie van woningcorporaties’

Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is ‘naar het zich laat aanzien de financiële positie van woningcorporaties niet voldoende om de maatschappelijke opgaven op te pakken’. De vereniging vraagt de Tweede Kamer duidelijkheid te bevorderen over de financiële positie van corporaties. Dat staat in een brief aan Tweede Kamerleden die op 7 juni 2018 vergaderen over huuraangelegenheden.

In dat overleg komen het Sectorbeeld 2017 van de Autoriteit woningcorporaties en het WSW-rapport over de haalbaarheid van duurzaamheidsambities van 6 februari 2018 aan de orde. De VNG vindt dat de rapporten strijdig zijn met elkaar. ‘Voor zover wij dat kunnen beoordelen is er nogal wat af te dingen op het beeld dat door de Autoriteit woningcorporaties wordt geschetst. Dit beeld lijkt veel te rooskleurig en niet realistisch. Op basis van de conclusies van het WSW maken wij ons zorgen over de financiële positie van de corporaties’, aldus algemeen directeur van de VNG, Jantine Kriens, in haar brief

Volgens de VNG kan dat het toekomstig beleid schaden. ‘Er liggen grote gezamenlijke ambities op het terrein van het klimaat en de energietransitie, de bouwopgave en de herstructurering, het hele dossier wonen, begeleiding en zorg en de betaalbaarheid. De nieuwe colleges van burgemeester en wethouders in onze gemeenten willen deze ambities, samen met de corporaties en huurdersorganisaties, kunnen waarmaken. Het is van belang dat objectief vastgesteld moet kunnen worden wat we van de corporaties mogen verwachten. Dat is nu onduidelijk.’