Proces

Toezichthouder: ‘Minister te positief over financiën woningcorporaties’

Minister Blok geeft een veel te positief beeld van de financiën van woningcorporaties. Daarvoor waarschuwt de Autoriteit woningcorporaties (Aw) in een reactie op de indicatieve bestedingsruimte, een getal dat de minister voor elke corporatie heeft laten vaststellen dat aangeeft hoeveel een woningcorporatie maximaal zou kunnen lenen (en dus investeren).

Risicovol
De uitkomsten daarvan zijn te positief, waardoor de verwachtingen van een gemeente over wat een corporatie kan investeren mogelijk ‘te hoog gespannen zijn’, waarschuwt de Autoriteit. De toezichthouder wil niet dat ‘met dit instrument het idee post vat dat de sector vrijwel ongelimiteerd beschikbare middelen tot zijn beschikking heeft’. ‘Vanuit de optiek van prudentieel toezicht is dat zeer risicovol’, aldus de Aw.

Verkeerd beeld
De indicatieve bestedingsruimte houdt te weinig rekening met mogelijke tegenvallers en risico’s in de toekomst, gaat uit van minimale grenzen van wat verantwoord investeren is en doet onvoldoende recht aan de verschillen tussen regio’s en corporaties, schrijft de Aw. Daardoor kan een verkeerd beeld ontstaan van de beschikbare middelen en komen corporaties op achterstand te staan in het overleg met gemeenten.

Evaluatie
Aedes zei al eerder dat de indicatieve bestedingsruimte eigenlijk te kort door de bocht is om goede uitspraken te kunnen doen over de financiën van woningcorporaties. De minister onderkent de kanttekeningen van de Autoriteit, schrijft hij in een reactie op de brief van de toezichthouder. Conform de wens van de Aw zal minister Blok de methode evalueren.