Praktijk

Sité: Bouwen ja, maar scherp kijken naar behoefte

Bouw je als woningcorporatie nog nieuwe woningen in een krimpgebied, waar over een tijdje steeds minder mensen wonen? En dus ook minder sociale huurwoningen nodig zijn over een aantal jaar? Ja, zegt Els Birkenhäger, manager Strategie & Wonen van de Achterhoekse corporatie Sité Woondiensten, maar beperkt en vooral woningen die nu nog ontbreken, maar waar wel behoefte aan zal zijn. Wat die behoefte is ontdek je door goed naar mensen te luisteren. 

De Achterhoek is een krimpgebied. Toch bouwen jullie de komende tijd 56 nieuwe woningen. Hoe zit dat?
‘Nu reageren er soms wel 200 mensen op een sociale huurwoning. We voorzien duidelijk in een behoefte als we sociale huurwoningen bouwen. Maar er wonen op den duur steeds minder mensen in deze regio is de verwachting, vanaf 2025 zijn minder woningen nodig in deze regio. Dus is het gek om nu heel veel sociale huurwoningen bij te bouwen. En hebben we met de gemeente afgesproken dat we beperkt bouwen: de komende tien jaar 200 nieuwe sociale huurwoningen en we praten over nog eens 200 woningen.’

Hoe speelt Sité in op de behoeftes van de inwoners van Doetinchem?
‘Wij hebben berekend dat het type huishoudens waaraan we woningen verhuren de komende jaren ongeveer hetzelfde blijft. Er is en blijft voorlopig behoefte aan betaalbare huurwoningen. Het gaat vooral om kleinere huishoudens van één of twee personen. De mensen waaraan we verhuren worden steeds ouder. Dus is er behoefte aan zorgwoningen en levensloopbestendige woningen. Die bouwen we dan ook.’

Jullie zijn nu bezig met verschillende projecten, waaronder nieuwbouw op twee locaties. Kun je daar wat meer over vertellen?
‘We bouwen onder meer op het terrein waar vroeger Saronix zat, een elektronicafabrikant. Daar bouwen we 30 woningen, waarvan 20 woningen voor zorginstelling Estinea. Die zorgappartementen hebben vooral niet de uitstraling van een zorgappartement en kunnen we in de toekomst zo aan mensen in een andere leeftijdscategorie verhuren. Op het terrein staat nog een oud beeldbepalend ketelhuis overeind. Dat vraagt iets van hoe de woningen eruit moeten zien.’ 

Hoe houdt Sité daar rekening mee?
‘De nieuwbouw moet passen bij het industriële karakter van de locatie. In de gevels van alle nieuwe woningen laten we industriële elementen terugkomen. In de metalen borstweringen van de balkons verwijzen grafische afbeeldingen naar het industriële verleden van de locatie. Boven de entreepartijen van de rijwoningen komen stalenliggers en zie je openstaande roldeuren.’

In het Lookwartier, dichtbij het Saronixterrein, bouwen jullie ook 26 woningen.
‘Ja. Veertien eengezinswoningen, vier beneden- en acht bovenwoningen. De beneden- en bovenwoningen zijn vooral geschikt voor kleine huishoudens, zowel voor jongeren als voor ouderen. Want zoals ik zei, er zijn vooral kleine huishoudens op zoek naar een woning in Doetinchem.’

Sité heeft ook in een aantal straten in Doetinchem huurders de keuze gegeven tussen óf renoveren, óf slopen en vervangen door nieuwe woningen. Kun je daar iets over vertellen?
‘We zijn daar begonnen met praten met bewoners over wat zij belangrijk vinden aan hun huis: wat moet blijven en wat mag – of moet – anders? Wij keken dan hoe we dat het beste voor elkaar kunnen krijgen. Mensen wilden eerst niet geloven dat ze zelf mochten kiezen tussen renovatie of sloop/nieuwbouw, stelden "dat wij vast al een plan hadden". Wij hebben toen de voor- en nadelen van renovatie en nieuwbouw laten zien. En duidelijk verteld dat de bewoners sowieso heel lang hun huis uit moeten. Uiteindelijk is het gelukt de mensen ervan te overtuigen dat we echt luisteren. Dat de keus aan hen is.’