Praktijk

Grootstedelijke corporaties investeren 290 miljoen euro per jaar extra

Woningcorporaties in de grote steden investeren tot 2020 gemiddeld 290 miljoen euro per jaar extra in hun woningvoorraad. Dit bedrag komt bovenop de 1,6 miljard euro die zij al van plan waren jaarlijks te investeren tussen 2016 en 2020. Dat meldt De Vernieuwde Stad (DVS), het samenwerkingsverband van 25 grootstedelijke corporaties die samen zo’n 35 procent van de sociale huurwoningen in Nederland bezitten.

Meer woningen
De DVS-corporaties bouwen tot en met 2020 jaarlijks sowieso tussen 6.100 en 8.900 nieuwe woningen, waarvan 70 tot 88 procent sociale huurwoningen. Daar komen nu extra woningen bij, oplopend van 500 in 2016 tot 1.800 woningen in 2020.

Snellere verduurzaming
De investeringen in het energiezuiniger maken van woningen nemen ook toe. De corporaties waren al van plan in de periode 2016-2020 tussen 35.000 en 44.000 woningen te verduurzamen. Daar komen nu woningen bij: 1.000 in 2016 en maximaal 8.000 tussen 2016 en 2020.

Afnemende verkopen
Verder willen de grootstedelijke corporaties minder woningen verkopen. Van de piek van 19.000 woningen in 2015, naar 5.100 woningen in 2020. De sloop van woningen loopt af van 6.700 in 2016 en 2017 naar 2.300 in 2019 en 2020.

De woningcorporaties willen extra investeren omdat er snel meer sociale huurwoningen nodig zijn – voor de reguliere doelgroep, maar ook voor vergunninghouders. Daarnaast zijn de investeringen nodig om woningen te verbeteren en te verduurzamen. De investeringsruimte van de grootstedelijke corporaties is na een periode van daling gegroeid. Zonder de verhuurdersheffing was die ruimte overigens nog veel groter geweest, meldt DVS.

Bouwlocaties nodig
De corporaties geven aan dat de extra ambities alleen gerealiseerd kunnen worden als gemeenten zorgen voor voldoende bouwlocaties. En als huurders, gemeenten en corporaties goede lokale afspraken kunnen maken. En als de overheid niet met extra heffingen het vermogen van corporaties verder afroomt.