Praktijk

Gooise corporatie laat geen bouwlocatie onbenut

Woningcorporatie Het Gooi en Omstreken leverde recent De Bolster op, een complex van achttien appartementen in een nieuwbouwwijk aan de rand van Blaricum. De corporatie wil de komende tien jaar minimaal 1.000 woningen bouwen om aan de grote vraag van huurders in het Gooi te voldoen. Daarvoor laat ze geen locatie onbenut. ‘We bouwen zelfs op kleine locaties rijtjes van drie huizen’, vertelt manager Ontwikkeling Pieter Smeijer.

‘De kleinere appartementen van De Bolster voldoen in de vraag naar kleinere woningen, omdat huishoudens kleiner worden’, vertelt Smeijer. ‘Door de variatie in grootte van de woningen woont er nu ook een diverse groep huurders, van jong tot oud. Zo zorgen we voor een leefbaar complex.’

Waterpompen en zonnepanelen
De gemeente Blaricum stelde hoge eisen aan De Bolster wat betreft architectuur, zoals de kozijnen, dakconstructie en kleurstelling. Het effect is volgens Smeijer positief voor huurders van de corporatie. ‘Je ziet geen verschil met koopwoningen in de wijk. De kwaliteit van de appartementen is heel hoog, de bouwkosten zijn daardoor ook hoger maar als corporatie zorgen wij toch voor betaalbare huurprijzen.De woningen zijn energiezuinig en worden met een warmtepomp verwarmd. Voor elk appartement liggen er twee zonnepanelen op het dak, dit scheelt de huurders in hun energiekosten. Smeijer: ‘Bovendien zijn alle woningen levensloopbestendig. Als er iets in hun situatie verandert hoeven huurders niet direct te verhuizen.’

1.000 woningen
Woningcorporatie Het Gooi en Omstreken wil de komende tien jaar minimaal 1.000 woningen bouwen. ‘Voor 300 woningen hebben we nu een locatie, voor 700 nog niet. Hier werken we hard aan, ook samen met de andere corporaties in de regio. Mogelijk kunnen we gezamenlijk enkele honderden sociale huurwoningen bouwen in Crailo, bij Bussum’, zegt Smeijer. Voor de grotere bouwlocaties werken de corporaties samen met provincie Noord-Holland, gemeenten en ontwikkelaars aan een gevarieerd woningaanbod. ’Woningcorporaties in de regio zorgen voor de nieuwe sociale huurwoningen, zo’n 30 procent van de totale woningbouw.’

Investeringsruimte
Alle bouwlocaties die vrijkomen worden door Het Gooi en Omstreken als optie onderzocht, dus ook de kleinere. ‘Elke sociale huurwoning telt en daarom nemen we elke bouwlocatie serieus. We bouwen zelfs op kleine locaties rijtjes van drie huizen. Als je ergens weinig woningen bouwt, ben je soms wat duurder uit. Maar we hebben investeringsruimte en die zetten we graag in voor betaalbare huurwoningen. Alle kleine beetjes helpen.’